Menu

Měsíční archivy: srpen 2007

Inovovaná správa jednotlivých studií a poradenství pro studenty ÚPV
Vývoj studijních oborů a nárůst počtu studentů na našem pracovišti vyvolal potřebu inovovat systém správy jednotlivých oborů a poradenství pro studenty v [...]
Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (Research: Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers, basic information)
Stěžejním tématem výzkumného projektu (podporováno GA ČR č. 406/06/1022, hlavní řešitel Mgr. J. Zounek, spoluřešitelky jsou mgr. K. Šeďová a doc. M. [...]