Menu

Měsíční archivy: prosinec 2005

Informační a komunikační technologie a kultura školy
Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy. (grant č. 406/03/P119, [...]